Giày Barricade 2017 OC [BA9098]

$1,770,000.00

Link sản phẩm trên STORE ADIDAS NHẬT: http://shop.adidas.jp/products/BA9098/