Giày đá bóng FUTSAL adidas [S82225]

$940,000.00

Link sản phẩm trên STORE ADIDAS NHẬT: http://shop.adidas.jp/products/S82225/