Galaxy 3 [AQ6546]

$745,000.00

Link sản phẩm trên STORE ADIDAS NHẬT: http://shop.adidas.jp/products/AQ6546/