GIÀY ORIGINALS NMD R1 RED [BB2885]

$3,110,000.00

Link sản phẩm trên STORE ADIDAS NHẬT: http://shop.adidas.jp/products/BB2885/